Close
14 / 09 / 2015

Politikas rekomendācijas

Autors: BSC

Rekomendācijas saistībā ar pārtiku pilsētā:

SUPURBFOOD: Sustainable Urban Food Provisioning (angļu valodā)

SUPURBFOOD: SMEs & SUSTAINABLE URBAN FOOD PROVISIONING (angļu valodā)

 

Rekomendācijas saistībā ar saimniecību modernizāciju un lauku dzīvotspēju: 

RETHINK: Policy brief (angļu valodā)