Close

SYSTEMIC

Nosaukums: Integrēta pieeja ilgtspējīgu pārtikas sistēmu izaicinājumam: pielāgošanās un ietekmes mazināšanas stratēģijas klimata pārmaiņu un nepietiekama uztura problēmu risināšanā.

Finansējuma avots: ERA-HDHL, JPI-OCEANS un FACCE-JPI projekts. 

Īstenošanas periods: 1.07.2020.–30.06.2023.

Koordinators: Ģentes Universitāte (Beļģija).

Latvijas partneri: Nodibinājums "Baltic Studies Centre", Rīgas Stradiņa universitāte 

Pietiekamas un veselīgas pārtikas nodrošinājums visiem, vienlaicīgi samazinot tā ietekmi uz vidi, ir jau šībrīža lielais izaicinājums. Ierobežota vietējās ražošanas kapacitāte un globālā tirdzniecība rada draudus vienlīdzīgu pieejai pārtikai. Pieaugošā klimata pārmaiņu ietekme uz pārtikas ražošanu jau tā mazāk labvēlīgos pasaules reģionos, līdz šim nepieredzēts iedzīvotāju skaita (jo īpaši pilsētu un piekrastes zonās) pieaugums, kā arī izmantojamās zemes kvalitātes pasliktināšanās tikai pastiprinās šos izaicinājumus. Ir nepieciešama visaptveroša pieeja globālās pārtikas ražošanas sistēmas pārveidei, lai tā spētu pielāgoties reģionālajām vajadzībām. SYSTEMIC tīkls (Integrēta pieeja ilgtspējīgu pārtikas sistēmu izaicinājumam: pielāgošanās un ietekmes mazināšanas stratēģijas klimata pārmaiņu un nepietiekama uztura problēmu risināšanā) apvienos dažādu jomu zinātniekus un praktiķus ar padziļinātām zināšanām par dažādiem pārtikas sistēmas aspektiem, lai apzinātu kopīgus risinājumus, identificētu pareizējo zināšanu robus un attīstītu tādus pārtikas sistēmas pārveides risinājumus, kas ļautu tai saglabāt klimatnoturību un tikt galā ar sabiedrības lielajiem izaicinājumiem. Lai arī daļēji ir pieejama informācija par rīcībpolitikas instrumentiem un tehnoloģijām, kas paaugstinātu atsevišķu lauksaimniecības nozaru produktivitāti un ilgtspēju, praktiski trūkst literatūras ar informāciju un pieredzi no valstīm un kopienām, kuras apsver vispusīgas pieejas (pārnozaru rīcībpolitikas, stratēģiju un tehnoloģiju) īstenošanu ilgtspējīgas pārtikas un lauksaimniecības veidošanā. Šis projekts ir pirmais mēģinājums labot šo iztrūkumu, nodrošinot informāciju par reālām izvēlēm un iespējām ilgtspējīgas, noturīgas un uzturvērtīgas pārtikas nodrošināšanā gan no zemes, gan jūras resursiem. SYSTEMIC projekta pamatā arī astoņās valstīs darbojošos 42 pētniecības grupu tīkls, kas veidots ar mērķi gūt labāku izpratni par pārtikas un uztura nodrošinājumu mainīgs apstākļos. Nacionālā un pārnacionālā sadarbība pētniecības un attīstības projektos līdz ar zināšanu un tehnoloģiju pārnesi ir galvenais šajā tīklā iesaistīto pētniecības grupu mērķis. SYSTEMIC ir trīsgadu projekts, ko veido septiņas savstarpēji saistītas darba pakas un izpētes gadījumi. SYSTEMIC veidos kopīgu skatījumu uz integrētas pārtikas sistēmas attīstību, kas vērsta uz nepārtrauktu ilgtspējas pilnveidošanu gan attiecībā uz ražošanu, gan patēriņu, kā arī sabiedrības veselību. Projekts sniegs ieguldījumu sekojošu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā: (2) novērsts bads, (3) laba veselība, (12) atbildīgs patēriņš, (13) planētas aizsardzība un (17) sadarbība mērķu īstenošanai.

SYSTEMIC ietvaros paredzēts:

http://systemic-hub.eu/