Close

SALSA

salsa-logotipo-web

NosaukumsSmall farms, small food businesses and sustainable food security / Mazās saimniecības, mazie pārtikas uzņēmumi un ilgtspējīgs pārtikas nodrošinājums

Finansējuma avots: ES "Apvārsnis 2020" projekts, līgums nr. 677363.

Īstenošanas periods: 01.04.2016.-31.07.2020.

Koordinators: Evoras universitāte (Portugāle)

Latvijas partneris: Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

SALSA (Small farms, small food businesses and sustainable food security – Mazās saimniecības, mazie pārtikas uzņēmumi un ilgtspējīgs pārtikas nodrošinājums) ir starptautisks pētniecības projekts (2016-2020), ko finansēja Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma "Apvārsnis 2020". Projektu koordinēja Evoras universitāte Portugālē, un tajā līdzdarbojās 16 partnerorganizācijas no 12 Eiropas un Āfrikas valstīm (Portugāle, Itālija, Latvija, Lielbritānija, Norvēģija, Polija, Spānija, Grieķija, Rumānija, Kaboverde, Gana, Kenija) un Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācija. 

SALSA projekta mērķis bija izvērtēt mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu lomu ilgtspējīgā pārtikas nodrošinājumā. Veicot 30 reģionu analīzi Eiropā un Āfrikā, tika iegūta padziļināta izpratne par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu lomu ļoti atšķirīgās pārtikas sistēmās. Projekts izgaismoja mazo saimniecību lomu daudzveidīgu ražošanas sistēmu saglabāšanā, reģionālo pārtikas sistēmu stiprināšanā un teritoriālās attīstības veicināšanā. Projektā tika identificēti apstākļi, kuri stiprina mazo saimniecību lomu pārtikas sistēmās, izstrādāta jauna mazo saimniecību tiploģija, kas atspoguļo to dažādo ieguldījumu pārtikas nodrošinājumā, un izstrādāti ieteikumi politikas veidotājiem mazo saimniecību atbalstam.

Projektā tika izmantota starpdisciplīnu un līdzdalības pieeja, kas kombinēja visjaunākās satelīttehnoloģijas, attālās uzraudzes datu analīzes protokolus un metodes, lauka novērtējumu, sociālo zinātņu izpētes metodes un sistēmiskas pieejas pārtikas analīzē, līdzdalības zināšanu attīstīšanu, starpdisciplīnu teorijas veidošanu un nākotnes prognožu analīzi. SALSA projektā tika iniciētas prakses kopienas, kas darbojās starptautiskā un valsts vai reģiona mērogā kā dažādu ieinteresēto dalībnieku savstarpējas mācīšanās un politikas dialoga platforma, kas kalpoja SALSA pētījuma īstenošanai, kopējai zināšanu radīšanai un rezultātu izplatīšanai. Projekta konsorcijs veicināja arī ciešāku Eiropas Savienības un Āfrikas dialogu un sadarbību.

Latvijā mazo saimniecību ieguldījums pārtikas nodrošinājumā tika padziļināti pētīts Pierīgas un Latgales plānošanas reģionos. Pierīgā tika analizēta reģionālā pārtikas ķēde un mazo saimniecību loma tādās produktu grupās kā piens, kvieši, dārzeņi un āboli, savukārt Latgalē - piena, kviešu, kartupeļu un medus pārtikas ķēdēs.

Vairāk par projektu un tā rezultātiem: http://www.salsa.uevora.pt/en/

Projekta rezultātu kopsavilkums: http://www.salsa.uevora.pt/wp-content/uploads/2020/03/Salsa_Summary_Booklet.pdf (angliski)

Politikas ziņojums: http://www.salsa.uevora.pt/wp-content/uploads/2020/03/GENERAL_POLICY_let.pdf

Austrumeiropas politikas ziņojums: http://www.salsa.uevora.pt/wp-content/uploads/2020/03/EASTERN_EUROPE_let.pdf

Pierīgas reģionālais ziņojums (angliski)

Latgales reģionālais ziņojums (angliski)

Faktu lapas par projekta rezultātiem 30 reģionos Eiropā un Āfrikā: www.salsa.uevora.pt/wp-content/uploads/2020/03/SALSA_Fact_Sheet_Collection.pdf (angliski)

 

Akadēmiskās publikācijas par SALSA rezultātiem ar BSC pētnieku dalību:

Hernández, P. A., Galli, F., Prosperi, P., Šūmane, S., Duckett, D., Almaas, H. E. (2021) Do small food businesses enable small farms to connect to regional food systems? Evidence from 9 European regions, Global Food Security, 29, https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100505.

Toma, I., Redman, M., Czekaj, M., Tyran, E., Grivins, M., Sumane, S. (2021) Small-scale farming and food security – Policy perspectives from Central and Eastern Europe. Global Food Security, Volume 29, 100504. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100504 

 

Šūmane, S., Ortiz Miranda, D., Pinto-Correia, T., Czekaj, M., Duckett, D., Galli, F., Grivins, M., Noble, C., Tisenkopfs, T., Toma, I., Tsiligiridis, T. (2021) Supporting the role of small farms in the European regional food systems: What role for the science-policy interface? Global Food Security 28: 100433. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100433

Galli, F., Grando, S., Adamsone-Fiskovica, A., Bjørkhaug, H., Czekaj, M., Duckett, D. J., Almaas, H., Karanikolas, P., Moreno-Pérez, O. M., Ortiz-Miranda, D., Pinto-Correia, T., Prosperi, P., Redman, M., Rivera, M., Toma, R., Sánchez-Zamora, P., Šūmane, S., Żmija, K., Żmija, D., Brunori, G. 2020. How does small farms contribute to food and nutrition security? Linking European small farms, strategies and outcomes in territorial food systems. Global Food Security 26: 100427. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100427.

Arnalte-Mur, L., Ortiz-Miranda, D., Cerrada-Serra, P., Martinez-Gómez, V., Moreno-Pérez, O., Barbu, R., Bjorkhaug, H., Czekaj, M., Duckett, D., Galli, F., Goussios, G., Grivins, M., Hernández, P. A., Prosperi, P., Šūmane, S. 2020. The drivers of change for the contribution of small farms to regional food security in Europe. Global Food Security 26: 100395. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100395

Rivera, M., Guarín, A., Pinto-Correia, T., Almaas, A., Arnalte Mur, L, Burns, V., Czekaj, M., Ellis, R., Galli, F., Grivins, M., Hernández, P., Karanikolas, P., Prosperi, P., Sánchez Zamora, P. 2020. Assessing the role of small farms in regional food systems in Europe: Evidence from a comparative study. Global Food Security 26: 100417. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100417

Czekaj, M., Adamsone-Fiskovica, A., Tyran, E., Kilis, E. (2020). Small farms’ resilience strategies to face economic, social, and environmental disturbances in selected regions in Poland and Latvia. Global Food Security 26. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100416

Tisenkopfs, T.Adamsone-Fiskovica, A.Kilis, E.Šūmane, S.Grivins, M., Pinto-Correira, T., Bjørkhaug, H. 2020. Territorial fitting of small farms in Europe. Global Food Security 26. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100425

Żmija, K., Fortes, A., Tia, M. N., Šūmane, S., Ayambila, S. N., Żmija, D., Satoła, Ł., Sutherland, L-A. 2020. Small farming and generational renewal in the context of food security challenges. Global Food Security 26. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100412

Guarín, A., Rivera, M., Pinto-Correia, T., Guimar, N., Šūmane, S., Moreno-Pérez, O. M. 2020. A new typology of small farms in Europe. Global Food Security 26. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100389

Tisenkopfs, T., Šūmane, S., Grivins, M.Adamsone-Fiskovica, A., Kilis, A., Atkočiūnienė, V. 2019. Making Regional Food Systems More Sustainable. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Rural Development 2019. Pp. 497-501. ISSN 2345-0916 (Online) http://doi.org/10.15544/RD.2019.033

Guiomar, N., Godinho, S., Pinto-Correia, T., Almeida, M., Bartolini, F., Bezák, P., Biró, M., Bjørkhaug, H., Bojnec, Š., Brunori, G., Corazzin, M., Czekaj, M., Davidova, S., Kania, J., Kristensen, S., Marraccini, E., Molnár, Zs., Niedermayr, J., O'Rourke, E., Ortiz-Miranda, D., Redman, M., Sipiläinen, T., Sooväli-Sepping, H., Šūmane, S., Surová, D., Sutherland, L-A., Tcherkezova, E., Tisenkopfs, T., Tsiligiridis, T., Tudor, M. M., Wagner, K., Wästfelt, A. 2018. Typology and distribution of small farms in Europe: Towards a better picture. Land Use Policy 75: 784-798. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.012