Close

ROBUST

Logo

NosaukumsRural-urban outlooks: unlocking synergies / Lauku-pilsētu mijiedarbe abpusējai attīstībai

Finansējuma avots: ES "Apvārsnis 2020" projekts, Līgums nr. 727988. 

Īstenošanas periods:  1.06.2017.-31.05.2021.

Koordinators: Vāgeningenas universitāte (Nīderlande).

Latvijas partneri: Nodibinājums "Baltic Studies Centre", Tukuma novada dome

ROBUST mērķis ir uzlabot izpratni par lauku un pilsētu mijiedarbi. Projekts uzsver, ka stipras un attīstību veicinošas saiknes starp pilsētām un laukiem ir būtiskas viedas, ilgtspējīgas un iekļaujošas attīstības īstenošanai Eiropā. Sekmīgu lauku-pilsētu sinerģiju radīšanu lielā mērā nosaka vietējā un reģionālā līmenī pieņemtie lēmumi. Labi izstrādāti pārvaldības pasākumi var veicināt tādu lēmumu pieņemšanu, kas stiprina abpusēji labvēlīgas attiecības starp laukiem un pilsētām. ROBUST projektā centrāla loma ir konkrētām vietām piesaistītai (place-based) gadījumu izpētei, kurā tiek analizētas funkcionālās saiknes starp laukiem un pilsētām. Šīs funkcionālās saiknes un to pārvaldība tiek analizētas dažādās jomās, kas raksturo galvenos lauku, piepilsētu un pilsētvides tipus Eiropā. ROBUST tiecas identificēt un stiprināt politikas un pārvaldības risinājumus un prakses, kas efektīvi veicina viedu, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Īpaša uzmanība projektā tiek pievērsta pašvaldību, reģiona valdību un citu ieinteresēto pušu spējai veidot un stiprināt savstarpēji izdevīgas attiecības. ROBUST mērķis ir sniegt pielietojamas zināšanas par veiksmīgiem, dažādos kontekstos ieviešamiem pārvaldības modeļiem, kā arī saistītus komunikācijas un apmācības materiālus. ROBUST pētniecības procesu virza prakses partneriem aktuāli jautājumi un izpētes vajadzības. Pētnieki atbalsta daudzaģentu procesu ar datu vākšanu un analīzi, kā arī nodrošinot piemērotas platformas sadarbībai un veicinot mijiedarbības. Pētnieku, prakses partneru un citu ieinteresēto pušu kopīgi radītās atziņas tiek iekļautas praktiski pielietojamos rīkos, kā piemēram, mācību materiālos un spēju veidošanas pasākumos. Tādējādi ROBUST veicina labāku izpratni par lauku un pilsētu mijiedarbību un vienlaikus palielina iesaistīto organizāciju un dalībnieku spēju veicināt savstarpēji labvēlīgas saiknes starp laukiem, piepilsētām un pilsētām.

Projekta mājaslapa: http://rural-urban.eu/

Tukuma dzīvās prakses laboratorija:

- apraksts: http://rural-urban.eu/sites/default/files/Rural-Urban_Update_1of3_Tukums_final.pdf

- citi saistoši dokumenti: https://rural-urban.eu/publications/living-lab/49

Akadēmiskās publikācijas ar BSC pētnieku dalību: