Close
04 / 11 / 2021

Rudens skola-hakatons «Sadarbība viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai»

Autors: BSC

Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar Banku augstskolu un Latvijas Universitātes (LU) socioloģijas maģistra programmu aicina maģistrantūras un doktorantūras studentus uz rudens skolu-hakatonu «Sadarbība viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai». Skolas-hakatona ietvaros studenti apgūs teorētiskas un praktiskas zināšanas par viedu un ilgtspējīgu attīstību teritoriālā līmenī un sadarbības lomu ilgtspējīgu inovāciju attīstīšanā un īstenošanā. Skola piedāvās studentiem izstrādāt arī savas idejas jauniem risinājumiem par aktuālām ilgtspējīgas attīstības tēmām, tādām kā ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, aprites ekonomika, digitalizācija u.c.

Studentu ieguvumi: Teorētiskās un praktiskās nodarbībās studenti iemācīsies veidot jaunus risinājumus viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai: (i) identificēt izaicinājumus un iespējas, (ii) identificēt resursus un nepieciešamo rīcību, (iii) modelēt risinājumiem nepieciešamo iedzīvotāju, pārvaldes, uzņēmēju un zinātnieku sadarbību (attēls zemāk).

Dalībnieki: Rudens skolā-hakatonā aicināti piedalīties Latvijas Universitātes socioloģijas maģistrantūras studenti un ERASMUS programmas apmaiņas studenti, Banku augstskolas, Liepājas Universitātes un citu Latvijas augstskolu maģistranti un doktoranti.

Lektori: Docēšanu nodrošinās pētnieki un pasniedzēji no dažādām Latvijas zinātniskajām institūcijām, kā arī ārzemju vieslektori ar starptautisku un vietēju projektu pieredzi.

Darba valoda: Angļu.

Vieta: Tešsaistē Zoom platformā.

Laiks: Rudens skola-hakatons notiks četru nodarbību veidā pirmdienu vakaros 2021. gada novembrī un decembrī: 22.11., 29.11., 6.12. un 13.12. no plkst. 18.00 līdz plkst. 21.00.

Norise: Katra nodarbība ietvers trīs daļas: ievadlekcija, labas prakses piemēri un praktiskais darbs. Tiks izmantotas interaktīvas mācīšanās un koprades formas - īsas ievadlekcijas, paneļdiskusijas, virtuālas ekskursijas, labo piemēru analīze, studentu grupu darbs u.c. Praktiskā darba sadaļās un nodarbību starplaikos studenti strādās grupās pie konkrētiem risinājumiem. Grupām būs pieejami mentori, kas sniegs padomus un atgriezenisko saiti. Studentu izstrādātie risinājumi ar to autoru atļauju tiks iekļauti digitālā rokasgrāmatā.

Pieteikšanās: Aicinām rudens skolai-hakatonam pieteikties līdz 16. novembrim šeit.

Skolas programma:

22. novembris. Viedas un ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi un sadarbības sniegtās iespējas: viedas un ilgtspējīgas teritoriālās attīstības izacinājumi un tendences, interaktīvās inovācijas loma, sadarbības potenciāls lauku un pilsētas kontekstos.

29. novembris. Aprites ekonomika: aprites ekonomikas būtība un teorētiskais ietvars, tendences, aprites ekonomikas līmeņi, vērtību pieeja un aprites vērtību radīšana, uzņēmumu piemēri.

6. decembris. Lietotājvērsti risinājumi: zinātnieku un praktiķu sadarbības modeļi praksē, ieguvumi un potenciālie riski, lēmumu pieņemšanā un risinājumu veidošanā iesaistot gala produktu lietotājus, praktisks piemērs ar lietotājorientētu risinājumu attīstīšanu.

13. decembris. Risinājumu praktiska ieviešana: biznesa modeļi un piemēri dažādu aprites un sociālo inovāciju ilgstpējīgu biznesa modeļu izstrādē.

Detalizēta programma pieejama šeit.

--------------------------------

Organizatori: Rudens skola “Sadarbība viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai” tiek rīkota BSC pētnieciskā projekta “Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai” (EKIP) (Nr. lzp-2020/2-0133) ietvaros sadarbībā ar Banku augstskolas projektu “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim/ Quadruple Helix Concept as base of sustainability via next generation PPPP model know-how” (Nr. lzp-2020/1-0062) un Latvijas Universitātes socioloģijas maģistra studiju programmas kursu “Ilgtspējīga attīstība”.