Close
21 / 12 / 2020

Darba sludinājums: Zinātniskā asistenta vieta LZP pētnieciskajā projektā EKIP

Autors: BSC

Pieteikšanās līdz 11.01.2021.

Vadošais Latvijas sociālo zinātņu institūts Eiropas pētniecisko un sadarbības projektu īstenošanā Baltic Studies Centre (BSC) (www.bscresearch.lv) piedāvā zinātniskā asistenta darba vietas motivētiem studentiem, kuri vēlas iegūt darba pieredzi un iemaņas nacionāla līmeņa zinātniska projekta īstenošanā pieredzējušu pētnieku komandā.

Darba uzdevums:

Piedalīties Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta EKIP (“Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai”; skat. http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/ekip) īstenošanā nepilna laika slodzē laika posmā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. decembrim (11 mēneši).

Darba pienākumos ietilpst:

 • dalība projektā izmantojamās interaktīvās inovācijas pieejas un konceptuālā ietvara attīstīšanā;
 • dalība BSC īstenoto starptautisko un nacionālo pētniecisko projektu rezultātu sintezēšanā un lietotājorientētu zināšanu izstrādē par ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, lauku un pilsētu mijiedarbēm un lauku digitalizāciju;
 • piedalīšanās projekta darbsemināros un to rezultātu apkopošanā un analīzē par inovācijas partnerību un četru sektoru (pētniecības, uzņēmējdarbības, valsts pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības) lomu viedas un ilgtspējīgas teritoriālās attīstības veicināšanā;
 • dalība projekta Rudens skolā par interaktīvās inovācijas pieeju un zinātnisko zināšanu praktisku pielietošanu;
 • piedalīšanās zinātnisku publikāciju, praktiskas rokasgrāmatas un citu pētījuma rezultātu atspoguļojošu materiālu izstrādē;
 • organizatorisku pienākumu veikšana projekta īstenošanas nodrošināšanai.

 

Prasības:

Pieteikties var socioloģijas, komunikācijas, ģeogrāfijas, ekonomikas, psiholoģijas un citu sociālo, kā arī starpdisciplināro zinātņu studenti (maģistra un doktora līmeņa programmas). Pretendentam jābūt motivētam veikt zinātnisko darbu, atbildīgam un precīzam, spējīgam strādāt komandā, kā arī pašam organizēt savu darba laiku. Īpaši aicinām pieteikties pretendentus, kuriem ir padziļināta interese par viedu un ilgtspējīgu teritoriālo attīstību, ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, lauku un pilsētu mijiedarbi, lauku digitalizāciju, interaktīvo inovāciju vai zinātnes komunikāciju lietotājorientētās formās. Nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu orientēties jomas akadēmiskajā literatūrā, prezentēt projekta rezultātus starptautiskās konferencēs, kā arī projektā īstenotās aktivitātes skatīt plašākā BSC starptautisko projektu tematikas un pētniecisko atziņu kontekstā.

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju piedalīties zinātniskā projektā dažādos tā īstenošanas posmos;
 • pieredzējušu pētnieku padomu un apmācību;
 • iespēju izmantot projekta pieredzi un datus savā zinātniskajā darbā;
 • elastīgu darba laiku (nepilnas slodzes darbs), t.sk. attālināta darba režīmā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu (bruto darba samaksa par pilnu asistenta slodzi ir noteikta EUR 1 750 mēnesī);
 • teicama snieguma gadījumā iespēju ilgtermiņā iekļauties BSC īstenoto starptautisko projektu īstenošanā.

 

Kā pieteikties:

Pretendentiem līdz 11.01.2021. jāiesūta motivācijas vēstule angļu valodā un CV latviešu vai angļu valodā (e-pasta adrese: info@bscresearch.lv) ar norādi „EKIP darba sludinājums”.

 

Sludinājuma teksts pdf versijā pieejams šeit.